Akreditované testovacie centrá

Oficiálny zoznam centier na Slovensku, ktoré majú oprávnenie organizovať testy v systéme ECDL, a zároveň zoznam rozsahu ich oprávnení.

Záujemci o vykonanie skúšky alebo skúšok ECDL sa môžu prihlásiť priamo v nimi zvolenom akreditovanom testovacom centre a dohodnúť si konkrétne podmienky skúšok (požadovaný počet modulov, z ktorých chcú vykonať skúšku; softvérovú platformu (aplikácie) pre každú konkrétnu skúšku, termín a poradie skúšok, cenu za poskytnuté služby a podobne). Nie každé testovacie centrum je akreditované na všetky moduly, taktiež ponuka softvérových platforiem pre jednotlivé moduly sa môže líšiť.

ID
Testovacie centrum
Región Rozsah akreditácie
SK008 Ing. František Hortai - HFCOMP Nové Zámky EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M10, M9, M12, M16, AM3, AM4, AM5, AM6, AM8
SK009 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M10, M9, M12, M16
SK011 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M10, M9, M12, M16, M17, AM3, AM4, AM5, AM6, AM8
SK033 EUROAKADEMIA, neinvestičný fond Dunajská Streda M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, M16, AM3, AM4, AM5, AM6
SK041 Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Michalovce EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, M16
SK043 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Veľký Meder M2, M3, M4, M5, M6, M7, M12
SK051 GOPAS SR, a.s. Bratislava EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M10, M9, M12, M16, M17, AM3, AM4, AM5, AM6, AM8
SK052 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT Banská Bystrica EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6, AM8
SK102 S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií) Rimavská Sobota EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6
SK112 SISp Bratislava EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M10, M9, M12, M16, M17, AM3, AM4, AM5, AM6, AM8, IM1, IM2, IM3, IM4, IM5
SK113 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR Bratislava M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12
SK115 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. Liptovský Mikuláš EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6
SK116 Spojená škola Kollárova 17 Sečovce Sečovce M2, M3, M4, M6, M7
SK117 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. Považská Bystrica EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M12
SK118 Katolícka univerzita v Ružomberku Košice EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, AM3, AM4, AM6
SK119 Stredná odborná škola strojnícka Partizánska cesta 76 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou M2, M3, M4, M6, M7, M9, M12, AM3, AM4, AM6
SK120 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany Piešťany EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6