Rozšírenie vo svete

V máji 2019 európska časť systému ECDL a mimoeurópska časť systému pod názvom ICDL sa rozhodli používať jednotný názov ICDL. Zoznam všetkých zúčastnených krajín vrátane kontinentov Afriky, Ázie a Ameriky s adresami ich ECDL centrál a odkazmi na ich web stránky je umiestnený na stránke https://icdleurope.org

K máju 2019 bol systém ECDL oficiálne zavedený vo vyše 104 správnych oblastiach/štátoch,
v 41 jazykoch.

K tomuto dátumu bolo na celom svete registrovaných:

  • vyše 16,1 milióna uchádzačov o certifikáty ECDL od roku 1997,
  • vyše 2,3 milióna absolvovaných testov iba v roku 2016 v 103 štátoch
  • vyše 2,2 milióna testov sa uskutočnilo v roku 2017
  • v Európe má licenciu 35 profesionálnych informatických spoločností.

Viac ako 10 miliónov obyvateľov Európy sa uchádza o Certifikáty ECDL alebo je ich držiteľom.