Posudzovanie učebných materiálov

Akreditovaným testovacím centrám, Akreditovaným skúšobným komisárom, Autorom učebníc a učebných textov z oblasti IT

Výzva na predkladanie učebných materiálov vhodných na podporu výučby ECDL

Slovenská informatická spoločnosť pripravuje v súlade s odporúčaniami ECDL Foundation zverejňovanie učebných materiálov, ktoré sú vhodné na výučbu jednotlivých modulov ECDL.

Navrhované učebné materiály musia spĺňať viacero podmienok. V prvom kroku vhodnosť učebného materiálu posúdi sám navrhovateľ podľa príslušnej Tabuľky súladu učebného materiálu so sylabom ECDL. Následne vhodnosť učebného materiálu posúdi Slovenská informatická spoločnosť. Bibliografické údaje vhodných učebných materiálov ako aj  kontakty na predajcov zverejníme na webovom sídle ECDL. 

Viac informácií nájdete v

Informácii o príprave zverejňovania vhodných učebných materiálov


Tabuľky súladu učebného materiálu k jednotlivým sylabom:

Tabuľka súladu učebného materiálu so sylabmi M3-M4-M5-M6_verzie 5.0 (stačí vyplniť len požadovaný modul)

Tabuľka súladu učebného materiálu so sylabom M7_verzia 1.0 z roku 2013

Tabuľka súladu učebného materiálu so sylabom M9_verzia 2.0

Tabuľka súladu učebného materiálu so sylabom M12_verzia 1.0

Tabuľka súladu učebného materiálu so sylabom AM3 verzia 2.0

Tabuľka súladu učebného materiálu so syalbom AM4 verzia 2.0

Tabuľka súôadu učebého materiálu so sylabom AM5 verzia 2.0

Tabuľka súladu učebného materiálu so sylabom AM6 verzia 2.0


a ďalšie tabuľky budeme priebežne dopĺňať