Testovacie miestnosti

Oficiálny zoznam miestností na Slovensku, v ktorých je možné vykonávať testy ECDL, a zároveň zoznam modulov, z ktorých sa môžu vykonávať testy v danej miestnosti. Ďalej, pre každú miestnosť je okrem jej názvu a parametrov zverejnené aj softvérové vybavenie (platforma), na ktorej je možné skúšku z jednotlivých modulov vykonať.

ID
Miestnosť a platformy
Región Rozsah akreditácie
SKU0008 Ing. František Hortai - HFCOMP Nové Zámky EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M10, M9, M12, M16, AM3, AM4, AM5, AM6
SKU0009 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M10, M9, M12, M16
SKU0037 EUROAKADEMIA, neinvestičný fond Dunajská Streda M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, M16, AM3, AM4, AM5, AM6
SKU0044 Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Michalovce EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, M16
SKU0046 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Veľký Meder M2, M3, M4, M5, M6, M7, M12
SKU0055 GOPAS SR, a.s. Bratislava EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M10, M9, M12, M16, M17, AM3, AM4, AM5, AM6, AM8
SKU0056 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M10, M9, M12, M16, M17, AM3, AM4, AM5, AM6, AM8
SKU0057 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT Banská Bystrica EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6, AM8
SKU0133 GOPAS SR, a.s. mobilná EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M10, M9, M12, M16, M17, AM3, AM4, AM5, AM6, AM8
SKU0134 S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií) Rimavská Sobota EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6
SKU0142 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT mobilná EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6, AM8
SKU0145 SISp Bratislava EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M10, M9, M12, M14, M16, M17, AM3, AM4, AM5, AM6, AM8, IM1, IM2, IM3, IM4, IM5
SKU0153 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mobilná EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M10, M9, M12, M16, M17, AM3, AM4, AM5, AM6, AM8
SKU0155 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT mobilná EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6, AM8
SKU0156 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR Liptovský Mikuláš M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12
SKU0157 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR mobilná M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12
SKU0158 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR mobilná M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12
SKU0159 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR mobilná M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12
SKU0160 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR mobilná M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12
SKU0163 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. Liptovský Mikuláš EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6
SKU0164 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. mobilná EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6
SKU0165 Spojená škola Kollárova 17 Sečovce Sečovce M2, M3, M4, M6, M7
SKU0166 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. mobilná EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M12
SKU0167 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. Považská Bystrica EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M12
SKU0168 Katolícka univerzita v Ružomberku Košice EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, AM3, AM4, AM6
SKU0169 Katolícka univerzita v Ružomberku mobilná EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, AM3, AM4, AM6
SKU0170 Stredná odborná škola strojnícka Partizánska cesta 76 Bánovce nad Bebravou mobilná M2, M3, M4, M6, M7, M9, M12, AM3, AM4, AM6
SKU0171 Stredná odborná škola strojnícka Partizánska cesta 76 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou M2, M3, M4, M6, M7, M9, M12, AM3, AM4, AM6
SKU0172 Ing. František Hortai - HFCOMP mobilná EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M27, M10, M9, M12, M16, AM3, AM4, AM5, AM6, AM8
SKU0173 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany Piešťany EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M9, M12, AM3, AM4, AM5, AM6
SKU0174 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany mobilná EC1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M346, M9, AM3, AM4, AM5, AM6