Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0153
Prevádzkovateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kontakt: www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/icdl/
Región: mobilná
Počet testovacích miest: 20
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Excel 2016 SK, Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
PowerPoint 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]