Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0153
Prevádzkovateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kontakt: www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/icdl/
Región: mobilná
Počet testovacích miest: 20
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Web prehliadač (ľubovoľný) SK; [Qtb - 1.0 e-Citizen]