Skúšobní komisári-lektori

Oficiálny zoznam skúšobných komisárov na Slovensku, ktorí majú oprávnenie vykonávať (viesť alebo hodnotiť) testy v systéme ECDL.

ID
Meno
Región Rozsah akreditácie
SKT0019 Ing. František Hortai Nové Zámky M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M10,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12,M16
SKT0023 RNDr. Peter Matta PhD. Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0042 RNDr. Radoslav Kalakay Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0094 PaedDr. Monika Magyaricsová PhD. Dunajská Streda M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M10,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12,M16
SKT0117 RNDr. Mária Spišáková PhD. Michalovce M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12,M16
SKT0120 Ing. Bibiana Bugárová Veľký Meder M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0165 Ing. Stanislav Kozenko Banská Bystrica M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M346,AM3,AM4,AM5,AM6,AM8, M9,M12
SKT0166 Ing. Slávka Hazuchová Jablonica M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM6, M12
SKT0179 Milan Droppa Lazisko M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M346,M10,AM3,AM4,AM5,AM6,AM8, M9,M12
SKT0180 Ing. Milan Jančuška Liptovský Mikuláš M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M346,M10,AM3,AM4,AM5,AM6,AM8, M9,M12
SKT0181 Ing. Ivan Kováč Liptovský Mikuláš M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M12
SKT0195 Ing. Anna Dlugošová Záborské M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0196 Ing. Gabriela Mitrová Prešov M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0256 Ing. Marta Hortaiová Nové Zámky M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0263 Ing. Jana Sithová Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0269 Mgr. Ľubomír Macek Čereňany M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM6, M9,M12
SKT0276 Martin Poláčik Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M10,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0384 Ing. Slavomír Kožár MBA. Ražňany M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0388 Mgr. Dominika Kozmannová Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0395 Mgr. Vince Végh Dolný Štál M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0418 Sándor Bordás Dunajská Streda M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0419 Mgr. Éva Benyák Jahodná M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0435 Mgr. Danica Koblišková Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M12
SKT0436 PhDr. Štefan Lux Rimavská Sobota M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M10,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0458 PhDr. Matúš Špitalik Snina M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0472 Dávid Kozmann Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0473 RNDr. Mária Baxová Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M346,M27,M10,AM3,AM4,AM5,AM6,AM8, M9,M12,M16,M17
SKT0475 Mgr. Lenka Derjaninová Bidovce M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0476 Mgr. Eva Ružičková Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0482 Majka Baxová Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M346,M27,M10,AM3,AM4,AM5,AM6,AM8, M9,M12,M16,M17
SKT0484 Bc. Martin Tomko Košice M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4, M9,M12
SKT0485 Doc. Ing. Jozef Papán PhD. Stráňavy M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0486 Ing. Iveta Krakovská Ivachnová M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0489 Ing. Ivona Rymarenková Piešťany M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0490 Ing. Ľudmila Kamenická Piešťany M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0491 Mgr. Pavol Šinský Piešťany M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0492 Ing. Katarína Hrčková Piešťany M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0493 Bc. Michal Prokaj Malachov M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0494 Bc. Peter Homola Banská Bystrica M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0495 Mgr. Tomáš Gieci Banská Bystrica M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0496 Ing. Stanislava Červeňová Banská Bystrica M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0497 RNDr. Hana Fedičová Michalovce M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0498 Ing. Gabriela Miklošová Vinné M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0499 Ing. Stanislav Královský Michalovce M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0500 Ivan Šepeľak Michalovce M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0501 Ing. Martin Plch Podtureň M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0504 Ing. Andrej Homola Slovenská Ľupča M2,M3,M4,M5,M6,M7,M346,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0505 Ing. Janka Majherová PhD. Ružomberok M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0508 Michal Karšay Brezno M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0510 Prof. Ing. Milan Kubina PhD. Žilina M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12,M17
SKT0513 Mgr. Tomáš Puskás Trnovec nad Váhom M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0517 Ing. Jaroslav Ihnacík Košice - m. č. Dargovských hrdinov M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0518 Mgr. Miriam Čintalová Benková Trebišov M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0520 PhDr. Tomáš Pecháček Považská Bystrica M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0521 Ing. Martin Broda PhD. Prešov M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0522 PaedDr. PhDr. Gabriela Genčúrová PhD. Košice - Šaca M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0523 JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák Rozhanovce M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0524 PaedDr. Michal Rojček PhD. Liptovské Matiašovce M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0526 Ing. Jana Jacková PhD. Ružomberok M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0528 Ing. Diana Haburajová PhD. Snina M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0529 Ing. Pavel Hazucha Partizánske M2,M3,M4,M6,M7,AM3,AM4,AM6, M9,M12
SKT0530 Ing. Otília Heveryová Veľké Revištia M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12,M16
SKT0531 Mgr. Ján Vavrek Prešov M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0532 Ing. Viktor Bagín Piešťany M2,M3,M4,M6,M7,M346,AM3,AM4, M9,M12
SKT0533 Ing. Jozef Danko Dechtice M2,M3,M4,M5,M6,M7,M346,AM3,AM4,AM6, M9,M12
'