Aktuálne termíny testov ECDL

Dátum
Čas
Testovacie centrum Miestnosť a platformy Región
28.10.2023 09:00 S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií) SKU0134 Rimavská Sobota
28.10.2023 11:00 S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií) SKU0134 Rimavská Sobota
30.10.2023 09:00 Katolícka univerzita v Ružomberku SKU0168 Košice
31.10.2023 09:00 Katolícka univerzita v Ružomberku SKU0168 Košice
'