Modul Online spolupráca k dispozícii

Slovenská informatická spoločnosť oznamuje, že od 28.06.2024 uvoľnila na Slovensku modul ICDL Online spolupráca, interne označený M14.

Modul sa venuje kľúčovým pojmom a zručnostiam pre nastavovanie, využívanie a synchronizáciu nástrojov na výmenu informácií na webe ako sú webové úložiská, webové aplikácie, kalendáre, sociálne médiá, webové konferencie, webové výučbové prostredia, mobilné technológie. 

Skúška obsahuje čiastočne teoretické a čiastočne praktické úlohy v prostredí Windows (ľub. verzia), OneDrive SK, Webové aplikácie Microsoft 365 SK, webový prehliadač Edge SK.

Je mierne náročný, zameriava  sa na prenositeľné zručnosti a je vhodný pre širokú verejnosť, teda pre študentov vyšších ročníkov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl, pre riadiacich (nižší a stredný manažment), administratívnych i odborných pracovníkov, aktívnych jedincov mimo trhu práce.

 

Detailné sylaby modulu a aj súhrn informácií sú zverejnené TU.