Moduly s náhľadmi na najnovšie technológie sú už k dispozícii.

Slovenská informatická spoločnosť oznamuje, že od 01.04.2024 uvoľnila na Slovensku program ICDL INSIGHTS (Porozumenie / Náhľady). Program sa venuje najnovším digitálnym technológiám a jeho účelom je priniesť ich porozumenie.  

Moduly programu Cloudové technológie, Umelá inteligencia, Internet vecí, Veľké dáta, Technológia blockchain ponúkajú prehľad pojmov z príslušných oblastí, typy uplatnení v praxi, ich výhody a nevýhody, teda všetko to čo je potrebné k diskusii nešpecialistu s odborníkmi v danej oblasti napr. pri zvažovaní nasadenia danej technológie v podniku, vo firme, pri predaji komponentov daných technológií, pri plánovaní optimalizácie procesov vo firme.

Pre každý modul má uchádzač k dispozícii kompletný vzdelávací materiál a ďalšie služby 1 rok od svojej registrácie. Detailné sylaby modulov, informácie o skúškach, ceny sú zverejnené na stránke www.icdl.sk.