Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0037
Prevádzkovateľ: EUROAKADEMIA, neinvestičný fond
Kontakt: www.euroakademia.net
Región: Dunajská Streda
Počet testovacích miest: 10
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Excel 2016 SK, Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
PowerPoint 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]