Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0169
Prevádzkovateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku
Kontakt: www.ku.sk
Región: mobilná
Počet testovacích miest: 18
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Web prehliadač (ľubovoľný) SK; [Qtb - 1.0 e-Citizen]