Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0173
Prevádzkovateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany
Kontakt: info-spsepn.edupage.org/contact/
Región: Piešťany
Počet testovacích miest: 8
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Excel 2016 SK, Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
PowerPoint 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]