Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0173
Prevádzkovateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany
Kontakt: info-spsepn.edupage.org/contact/
Región: Piešťany
Počet testovacích miest: 8
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Web prehliadač (ľubovoľný) SK; [Qtb - 1.0 e-Citizen]