Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0133
Prevádzkovateľ: GOPAS SR, a.s.
Kontakt: www.gopas.sk
Región: mobilná
Počet testovacích miest: 15
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Access 2013 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Access 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Excel 2010 SK, Word 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
Excel 2013 SK, Word 2013 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
Excel 2016 SK, Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
PowerPoint 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
PowerPoint 2013 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
PowerPoint 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
Word 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]
Word 2013 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]
Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]