Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0168
Prevádzkovateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku
Kontakt: www.ku.sk
Región: Košice
Počet testovacích miest: 10
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Web prehliadač (ľubovoľný) SK; [Qtb - 1.0 e-Citizen]