Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0168
Prevádzkovateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku
Kontakt: www.ku.sk
Región: Košice
Počet testovacích miest: 10
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Excel 2016 SK, Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
PowerPoint 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]