Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0165
Prevádzkovateľ: Spojená škola Kollárova 17 Sečovce
Kontakt: gdusecovce.edupage.org
Región: Sečovce
Počet testovacích miest: 12
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Excel 2016 SK; [Qtb - 6.0 Spreadsheets]
Outlook 2016 SK, Edge SK; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
PowerPoint 2016 SK; [Qtb - 6.0 Presentation]
Windows 10 SK; [Qtb - 1.0 Computer Essentials]
Word 2016 SK; [Qtb - 6.0 Word Processing]