Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0008
Prevádzkovateľ: Ing. František Hortai - HFCOMP
Kontakt: www.hfcomp.sk
Región: Nové Zámky
Počet testovacích miest: 15
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Excel 2010 SK, Word 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
PowerPoint 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
Word 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]