Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0044
Prevádzkovateľ: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Kontakt: www.gphmi.sk
Región: Michalovce
Počet testovacích miest: 16
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Web prehliadač (ľubovoľný) SK; [Qtb - 1.0 e-Citizen]