Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0154
Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky
Kontakt: atc-ecdl.kis.fri.uniza.sk
Región: mobilná
Počet testovacích miest: 6
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2016 SK; [Qtb - 6.0 Using Databases]
Excel 2016 SK; [Qtb - 6.0 Spreadsheets]
Facebook SK, Edge SK; [Qtb - 1.0 Digital Marketing]
GIMP 2.8 SK, Edge SK; [Qtb - 2.0 Image Editing]
Outlook 2016 SK, Edge SK; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
Outlook 2016 SK, FireFox SK; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
PowerPoint 2016 SK; [Qtb - 6.0 Presentation]
Python 3.x ENG; [Qtb - 1.0 Computing]
Windows 10 SK; [Qtb - 1.0 Computer Essentials]
Windows zabezpečenie SK, Edge SK, Word (libovolná verze) SK, 7-Zip SK; [Qtb - 2.0 IT Security]
Windows zabezpečenie SK, FireFox SK, Word (libovolná verze) SK, 7-Zip SK; [Qtb - 2.0 IT Security]
Word 2016 SK; [Qtb - 6.0 Word Processing]