Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0145
Prevádzkovateľ: SISp
Kontakt: ecdl@ecdl.sk
Región: Bratislava
Počet testovacích miest: 10
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Access 2013 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Excel 2010 SK, Word 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
Excel 2013 SK, Word 2013 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
Power BI Desktop 2.x SK, Excel 2016 SK; [Qtb - 1.0 Data Analytics]
PowerPoint 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
PowerPoint 2013 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
Word 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]
Word 2013 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]