Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0145
Prevádzkovateľ: SISp
Kontakt: ecdl@ecdl.sk
Región: Bratislava
Počet testovacích miest: 10
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Skillsbox SK, Web prehliadač (ľubovoľný) SK; [Qtb - 1.0 Artificial Intelligence]
Skillsbox SK, Web prehliadač (ľubovoľný) SK; [Qtb - 1.0 Big Data]
Skillsbox SK, Web prehliadač (ľubovoľný) SK; [Qtb - 1.0 Blockchain]
Skillsbox SK, Web prehliadač (ľubovoľný) SK; [Qtb - 1.0 Cloud Computing]
Skillsbox SK, Web prehliadač (ľubovoľný) SK; [Qtb - 1.0 Internet of Things]