Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0046
Prevádzkovateľ: Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer
Kontakt: www.oagvm.sk
Región: Veľký Meder
Počet testovacích miest: 12
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2016 SHU; [Qtb - 6.0 Using Databases]
Access 2016 SK; [Qtb - 6.0 Using Databases]
Excel 2016 SHU; [Qtb - 6.0 Spreadsheets]
Excel 2016 SK; [Qtb - 6.0 Spreadsheets]
Outlook 2016 SHU, Edge SHU; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
Outlook 2016 SK, Edge SK; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
PowerPoint 2016 SHU; [Qtb - 6.0 Presentation]
PowerPoint 2016 SK; [Qtb - 6.0 Presentation]
Windows 10 SHU; [Qtb - 1.0 Computer Essentials]
Windows 10 SK; [Qtb - 1.0 Computer Essentials]
Windows zabezpečenie SK, Edge SK, Word (libovolná verze) SK, 7-Zip SK; [Qtb - 2.0 IT Security]
Word 2016 SHU; [Qtb - 6.0 Word Processing]
Word 2016 SK; [Qtb - 6.0 Word Processing]