Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0075
Prevádzkovateľ: KVT vzdelávanie s.r.o.
Kontakt: www.kvt.sk
Región: Bratislava 3
Počet testovacích miest: 12
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Excel 2010 SK, Word 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
PowerPoint 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
Word 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]