Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0134
Prevádzkovateľ: S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií)
Kontakt: www.sscit.net
Región: Rimavská Sobota
Počet testovacích miest: 9
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Excel 2016 SK, Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
PowerPoint 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]