Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0139
Prevádzkovateľ: KVT vzdelávanie s.r.o.
Kontakt: www.kvt.sk
Región: mobilná
Počet testovacích miest: 33
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2007 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Access 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Access 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Excel 2007 SK, Word 2007 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
Excel 2010 SK, Word 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
Excel 2016 SK, Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
PowerPoint 2007 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
PowerPoint 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
PowerPoint 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
Word 2007 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]
Word 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]
Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]