Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0152
Prevádzkovateľ: Gymnázium
Kontakt: www.gymsnina.sk
Región: Snina
Počet testovacích miest: 16
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Windows 7 SK; [Qtb - 1.0 Computer Essentials]