Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0166
Prevádzkovateľ: AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.
Kontakt: www.avsnt.sk
Región: mobilná
Počet testovacích miest: 10
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2016 SK; [Qtb - 6.0 Using Databases]
Access 2021 SK; [Qtb - 6.0 Using Databases]
Excel 2016 SK; [Qtb - 6.0 Spreadsheets]
Excel 2021 SK; [Qtb - 6.0 Spreadsheets]
Outlook 2016 SK, FireFox SK; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
Outlook 2021 SK, FireFox SK; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
PowerPoint 2016 SK; [Qtb - 6.0 Presentation]
PowerPoint 2021 SK; [Qtb - 6.0 Presentation]
Windows 10 SK; [Qtb - 1.0 Computer Essentials]
Windows zabezpečenie SK, FireFox SK, Word (libovolná verze) SK, 7-Zip SK; [Qtb - 2.0 IT Security]
Word 2016 SK; [Qtb - 6.0 Word Processing]
Word 2021 SK; [Qtb - 6.0 Word Processing]