Kde sa dá absolvovať

Zoznam Akreditovaných testovacích centier ECDL s ponukami pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR o akreditácii číslo 1755/ 2017-KV zo dňa 03.07.2017:

Centrum Ponuky 
Gymnázium Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice
Ing. František Hortai HFCOMP, Nové Zámky
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Stredná priemyselná škola Myjava
ELCT, s.r.o. Košice
Ing. Jozef Ďurica Unikredit, Banská Bystrica 4 Ponuky v realizácii