Zoznam absolventov

Zoznam absolventov programu kontinuálneho vzdelávaniapodľa zákona  §45 ods. g)  zákona 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Názov: Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ

Druh: Inovačné vzdelávanie

Číslo rozhodnutia: 1755/2017-KV, zo dňa 03.07.2017

Rozsah: 85 hodín, počet kreditov: 20

Dátum vydania osvedčenia Priezvisko, Meno, Titul
10.05.2018 Cziborová Anikó, Mgr.
10.05.2018 Ganecz Pavel, Ing.
10.05.2018 Gažíková Mária, Mgr.
10.05.2018 Keszeg Roman, Ing.
10.05.2018 Kokinová Mária, Mgr.
10.05.2018 Novosadová Marta, Mgr.
10.05.2018 Speková Kristína, PaedDr.
10.05.2018 Soóky Zoltán, Mgr.
10.05.2018 Ujhélyiová Zuzana, Ing.
26.03.2019 Pavlovičová Klarisa,  Mgr.
26.03.2019 Zaujec Tomáš,  Mgr.
26.03.2019 Horváth Juraj,  Mgr.
26.03.2019 Pechová Jana, PaedDr.
26.03.2019 Vrabcová Miroslava,  Mgr.
26.03.2019 Golianová Slavomíra,  Mgr.
26.03.2019 Mravík Ľuboš  Ing.
26.03.2019 Feješ Peter Ing.
26.03.2019 Orgoník Svetoslav  PaedDr. Ing.
27.03.2019 Karaffa Roman Ing.
27.03.2019 Mizeráková Eva Ing.
27.03.2019 Ševčíková Anna  Ing.
27.03.2019 Žemberyová Henrieta Ing.
27.03.2019 Juríková Žaneta  PaedDr.
27.03.2019 Ganecz Pavel  Ing.
27.03.2019 Galová Žaneta Mgr.
27.03.2019 Petrezsél Dávid  Mgr.
27.03.2019 Wenclová Tatiana  PhDr.
28.03.2019 Mészároš Tibor Mgr.
28.03.2019 Ölvecký Marek  PaedDr.
28.03.2019 Kraslan Karol  Ing.
28.03.2019 Balážová Eva  Mgr.
28.03.2019 Poláková Mária  Ing.
28.03.2019 Karadi Márius  Mgr.
28.03.2019 Kvasnovská Ľudmila  Ing.
28.03.2019 Ostrožlíková Jaroslava  Ing.
02.04.2019 Bebjaková Ľubica  PaedDr.
02.04.2019 Krošlák Rudolf Mgr.
02.04.2019 Rybníkárová Alžbeta  Mgr.
02.04.2019 Valachová Ida  Ing.
02.04.2019 Kňaze Jamrichová Renáta Mgr.
02.04.2019 Urminská Mária Ing.
02.04.2019 Dubný Marián  Mgr.
02.04.2019 Mikulášová Mária  Ing.
02.04.2019 Kříž Peter  PaedDr. Mgr.
02.04.2019 Hudec Mário  Bc.