Ako sa stať ASK

Ako sa stať skúšobným komisárom (ASK)

Akreditovaný skúšobný komisár ECDL môže byť buď zamestnanec akreditovaného testovacieho centra (ATC) alebo osoba, ktorá má s ATC iný vhodný zmluvný vzťah.

Základné odborné požiadavky na osobu skúšobného komisára sú stanovené v Akreditačných požiadavkách. Akreditáciu skúšobných komisárov vykonáva národný držiteľ licencie, v SR Slovenská informatická spoločnosť (SISp). Agendu organizuje Kancelária ECDL.

V žiadosti o akreditáciu skúšobného komisára musí ATC, pre ktoré bude osoba ako skúšobný komisár pracovať, podpísať garanciu, že osoba má odborné a morálne predpoklady na vykonávanie tejto funkcie.