Informačné materiály o ICDL / ECDL

Zoznam propagačných materiálov:

Leták 2017: Dobré počítačové zručnosti ocení každý (A4 zalomená)
Leták 2016 Infolist o ECDL pre dospelé osoby (2xA4)
Plagát 2016: Digitálne zručnosti s ECDL (A3)
Leták 2019: ECDL - medzinárodný štandard pre digitálne zručnosti a ich overenie (4xA5)
Systém ICDL / ECDL - tabuľka 2024 Moduly-Profily-Certifikáty 042024 - prehľadová tabuľka (1xA4)