Národné kvalifikačné rámce

Systém ICDL / ECDL bol zapracovaný do národných kvalifikačných systémov a certifikáty ICDL / ECDL sú oficiálne (teda povinne) uznávané napr. v týchto štátoch:  

Austrália: ICDL je zapracované do Australian Qualifications Framework a do  Queensland Certificate of Education, v časti odborné vzdelávanie.

Francúzsko: ECDL bolo zapracované do French National Qualification framework. Premietnutie do National Register of Professional Qualifications znamená, že uchádzači o ICDL (pôvodne ECDL) certifikáty vo Francúzsku  budú mať prístup k refinancovaniu vybudovania ich digitálnych  zručností v rámci iniciatívy Compte Personnel de Formation (CPF), ktorá je otvorená pre milióny francúzskych zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie.

Írsko: ECDL je zapracované v National Framework of Qualifications (QQI) in Ireland. Viac ako 40% kvalifikácií podľa QQI akceptuje ako alternatívu k štandardnému postupu jej nadobudnutia aj predloženie certifikátu ECDL.

Malta: National Commission for Further and Higher Education (NCFHE) v Malte zapracovala ICDL (pôvodne ECDL) do Malta Qualifications Framework už v roku 2010.

Singapúr. Od roku 2011, je systém ICDL zapracovaný do Workforce Skills Qualification (WSQ) Employability Skills ICT Framework

Spojené kráľovstvo (UK): Systém ICDL je premietnutý do Regulated Qualifications Framework (RQF), ktoré v októbri 2015 nahradilo Qualifications & Credit Framework a National Qualifications Framework.

… podobne aj viaceré ďalšie štáty mimo Európy