Vyjadrenia absolventov a ocenenia

"Okrem diplomu získajú držitelia Certifikátu ECDL aj zručnosti, ktoré im umožňujú rýchlejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie vypracovanie úloh nielen z informatiky, ale aj z mnohých ďalších predmetov. Na základe výsledkov z testovania všetci zúčastnení v systéme ECDL získali známky, ktorými si vylepšili prospech z informatiky"
učiteľ informatiky sociálne slabých študentov strednej školy

„Moja konkurencieschopnosť po 13 rokoch strávených starostlivosťou o syna, mimo aktívneho zamestnania, prudko klesla. Je mi jasné, že digitálna gramotnosť je jedna zo základných zručností, bez ktorej by som si len veľmi ťažko hľadala zamestnanie adekvátne môjmu VŠ vzdelaniu. Kurz digitálnych zručností mi výrazne pomohol a výhodou bolo, že ho zaplatil úrad práce“
matka postihnutého dieťaťa po materskej dovolenke

Naša mama je „chorá“!, povedala moja rodina. „Využívam možnosti hromadnej korešpondencie, lepšie sa mi pracuje so súbormi. Na konci semestra ma čaká vypracovať záverečnú prácu. Získala som obdiv a uznanie manžela, detí a mnohých kolegov“

dôchodkyňa, absolventka kurzu ECDL v rámci univerzity tretieho veku

„Po absolvovaní vzdelávania v systéme ECDL je pre mňa jednoduchšie môjmu synovi ukázať, aké možnosti majú jednotlivé programy. Práca je zaujímavejšia a rýchlejšia. Sám skúša robiť to, čo vidí mňa“.

otec autistického chlapca

Cena "Best Practice Award 2011" pre projekt Slovenskej informatickej spoločnosti

Barroso perberá 9-miliónty Index ECDL od ECDL Foundation Účastníci celosvetového fóra ECDL, ktoré sa konalo dňa 13. a 14. októbra 2011 v Dubline, udelili Slovenskej informatickej spoločnosti  medzinárodné ocenenie „Best Practice Award 2011“ v kategórii „Sociálna inklúzia“ za jej iniciatívu „Digitálna gramotnosť pre všetkých“.

Ceny odovzdával predseda správnej rady ECDL Foundation Jim Friars. Za Slovenskú informatickú spoločnosť prevzala cenu vedúca Kancelárie ECDL Slovenskej informatickej spoločnosti Mária Baxová. Viac...