Začali ste a chcete pokračovať?

Podarilo sa vám už úspešne absolvovať 4 moduly ECDL v rámci projektu financovaného z Európskych fondov? Vzbudilo to u Vás záujem a projekt Vám to už žiaľ neumožňuje?

Máme pre Vás dobrú správu!

Môžete naďalej pokračovať vo svojom rozvíjaní so Slovenskou informatickou spoločnosťou a Akreditovanými testovacími centrami ECDL na Slovensku. Čo k tomu potrebujete? Kontaktovať niektoré Akreditované centrum ECDL a prostredníctvom neho si zakúpiť rozšírenie indexu ECDL za 5 € na ľubovoľný počet modulov a vo vybranom centre sa dohodnúť na ďalšej skúške, alebo aj vzdelávaní či konzultáciách.

Cena jednej skúšky základnej alebo stredne pokročilej úrovne je 17 - 19, cena na pokročilej úrovni (Advanced) je 22-25

Ak budete mať ďalšie úspešne absolvované skúšky, prostredníctvom centra môžete požiadať o vydanie aktualizovaného  certifikátu za 4.