Darujte 2% na prípravu a výchovu detí, mládeže, študentov i vedcov v IKT

Slovenská informatická spoločnosť (SISp) Vás aj cez web ECDL chce informovať, že je zapísaná v zozname príjemcov 2% z dane za rok 2020. SISp je neziskové občianske združenie, ktorého poslaním je vytvárať predpoklady pre rozvoj IKT na Slovensku. V súčasnom období patrí medzi jej priority predovšetkým príprava mladých ľudí v oblasti informatiky.

Zo získaných prostriedkov by SISp chcela intenzívnejšie podporovať aktivity:

  • na odbornú prípravu detí a mládeže na štúdium informatických odborov (olympiády, súťaže),
  • na priebežné zlepšovanie pripravenosti učiteľov v oblasti informatiky a IKT,
  • na zvyšovanie informatických znalostí a zručností a na efektívnejšie využívania IKT verejnosťou, na školách, a tiež v súkromnom sektory ako aj vo verejnej správe.

Za Vašu podporu a dôveru Vám vedenie Slovenskej informatickej spoločnosti vopred ďakuje. Formulár na stiahnutie je TU.