Digitálne zručnosti u pracujúcich a nezamestnaných na Slovensku - alarmujúce zistenie

Ostatná správa merania digitálnych zručností v EÚ, tzv. DESI vydaná v roku 2021, ukázala pre Slovensko nelichotivé údaje.

Meranie prebiehalo u dospelých (nad 15 rokov) v 7 kategóriách. Najnižšia kategória 1a1 Aspoň základné zručnosti (= zručnosti vhodné pre životný štýl, ale nedostačujúce pre prácu) má v súčasnosti v EÚ 56% jej obyvateľov. Do roku 2030 by bolo potrebné, aby ich bolo 80%. Vstup digitálnych technológií do pracovných nástrojov je nezadržateľný, aby bola možná veľká rôznorodosť produktov a služieb, lepšia efektivita a ekonomika a možnosť kompenzovať nedostatok pracovných síl.

 Kategória „1a2 Viac ako základné zručnosti“ (= zručnosti nevyhnutné pre väčšinu pracujúcich = zručnosti na úrovni ICDL Zamestnanec = minimálne profil ICDL Digitálna gramotnosť) má v EÚ len 31% zamestnaných, živnostníkov a podobne pracujúcich osôb. Na Slovensku je to približne 26%, sme teda na 22. mieste v Európe, či na 8. mieste odzadu.

Alarmujúce sú údaje o nezamestnaných!

Z nezamestnaných v EÚ má „Viac ako základné digitálne zručnosti“ len 22% osôb. Na Slovensku s 8% osôb sme na 27. mieste, teda na 3. mieste odzadu! Sme lepší ako Bulharsko a Rumunsko.

 Digitálne znalosti a zručnosti vhodné pre pracovný trh sa nedajú nadobudnúť kurzami geniality za 2 dni, ale buď kvalitným formálnym vzdelávaním alebo rokmi overenými systémami vzdelávania napr. podľa systému ICDL/ ECDL s následným overením stavu nadobudnutých znalostí a zručností medzinárodnou certifikačnou skúškou.