Nezískali ste certifikát ICDL, lebo projekt "IT Akadémia" skončil, alebo ste nesplnili kritéria projektu?

Môžete o vydanie certifikátu ICDL požiadať.

Prečo?  Lebo Certifikát ICDL je možné vydať už aj pri jednej úspešnej skúške ECDL a medzinárodný doklad o úspešne absolvovaných skúškach sa môže hodiť.

Ak ste sa v rámci projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, ktorý bežal na základných, stredných a vysokých školách v rokoch 2018 až 2022, zúčastnili skúšok ECDL, boli ste úspešný/á, ale nesplnili ste projektové podmienky na vydanie ICDL Certifikátu, ktoré vyžadovali 4 úspešné skúšky, môžete oň požiadať teraz alebo dokončiť svoje aktivity.

Ako požiadať?

Ak ste žiak základnej alebo strednej školy oslovte bývalého koordinátora ECDL na vašej škole alebo priamo Kanceláriu ECDL (pozri kontakty na www.ecdl.sk). 

Ak ste študent vysokej školy a skúšky ECDL ste absolvovali tam, oslovte tamojšie testovacie centrum ICDL, aby požiadalo o vydanie certifikátu,

Ak nepatríte do žiadnej vyššie uvedenej skupiny, oslovte priamo Kanceláriu ECDL.  

Vydanie certifikátu je spoplatnené sumou 7€. 

Ak by ste chceli dokončiť začaté moduly či skúšky ICDL alebo podujať sa na ďalšie moduly ICDL, ktoré neboli cez projekt dostupné, kontaktujte pre vás vhodné Akreditované testovacie centrum alebo Kanceláriu ECDL. Pripomíname, že všetky ďalšie aktivity nad rámec projektu sú za úhradu.