Nový modul Práca s webovými aplikáciami pod Microsoft 365 a OneDrive

Slovenská informatická spoločnosť si Vás dovoľuje informovať, že lokalizovala nový modul ECDL / ICDL Práca s webovými aplikáciami, sylabus Application Essentials, verzia 1.0, ktorý interne označuje skratkou M346.

Modul cez sylabus a testy definuje kľúčové znalosti a najpotrebnejšie praktické zručnosti na tvorbu jednoduchších textových dokumentov, výpočtových tabuliek a prezentácií a na bežné úpravy existujúcich textových dokumentov, výpočtových tabuliek a prezentácií. Testy z modulu overujú ovládanie princípov a práce v prostredí webových aplikácií napr. konkrétne v prostredí webových aplikácií Microsoft 365 a webových úložísk OneDrive.  

Modul je mierne náročný a vhodný pre:

  • zamestnancov podnikov,
  • študentov stredných odborných škôl,
  • pre dospelých, ktorí potrebujú mať bežnú administratívnu agendu dostupnú nepretržite a z akéhokoľvek miesta.

Základné informácie nájdete v Informačnom liste a detailné znenie sylabu tohto modulu v anglickom i slovenskom jazyku TU

Modul je dostupný od 08.12.2021.