Overovanie IT znalostí a zručností vo svete podľa ICDL počas pandémie v roku 2021

ICDL Foundation informovalo o aktivite v oblasti vykonávania certifikačných testov ICDL/ ECDL vo svete.

V roku 2021:

  • sa vykonalo 1 146 814 testov
  • najčastejšie sa vykonávali testy z modulov Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor, Práca s počítačom a správa súborov, Práca online, Prezentácia
  • 96% testov sa vykonalo s podporou automatizovaného testovacieho systému
  • 2/3 všetkých testov sa vykonalo v Európe

 

Slovenská informatická spoločnosť informovala o aktivite v oblasti certifikačných testov ICDL/ ECDL na Slovensku.

V roku 2021:

  • sa vykonalo len 4405 testov
  • najčastejšie sa vykonávali testy z modulov Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor, Práca s počítačom a správa súborov, Prezentácia, Práca online
  • najviac testov sa vykonalo na stredných školách

Testovanie v roku 2021 na Slovensku bolo poznačené pandémiou, ktorá značne obmedzila možnosti vykonávať testy, pretože podľa štandardov systému ICDL/ ECDL sa musia vykonávať pod dohľadom a na režimovom pracovisku. Táto podmienka platí pre manuálny aj automatizovaný testovací systém na celom svete.