SISp na Slovak Digital Coalition Summit v Bratislave o využívaní AI v moduloch ICDL

AI & Ľudský kapitál: Výzva pre všetkých a príležitosť pre pripravených, bol názov summitu Digitálnej koalície 25.06.2024 v Bratislave.

Viaceré štúdie potvrdzujú, že kým rok 2023 bol rokom uvedenia generatívnej umelej inteligencie do používania expertmi, tak rok 2024 je rokom, keď ju firmy a jej zamestnanci začali reálne a vo veľkom rozsahu využívať.  Očakáva sa, že to bude mať značný vplyv na pracovné miesta. Dopyt najviac narastie po špecialistoch na AI, strojové učenie a tých, ktorí budú vedieť AI využívať ako aj tých, ktorí sú schopní kreatívne myslieť a využívať príležitosti, ktoré nové technológie ponúkajú.  Do roku 2027 bude podľa Svetového ekonomického fóra potrebovať nové zručnosti až 60% pracovníkov.

SISp prezentovala pripravenosť systému ICDL na túto výzvu. Aktualizované sylaby (výstupy vzdelávania, požiadavky na znalosti) rozšírené o využívanie AI v šiestich moduloch sú už zverejnené TU. Ide o moduly Spracovanie textu (M3), Tabuľkový kalkulátor (M4), Prezentácia (M6), Práca s obrázkami a grafikou (M9), Vyhľadávanie, vyhodnocovanie a spracovanie informácií z internetu (M15), Informatické myslenie a základy programovania (M16). Prezentácia v plnom znení .

Systém ICDL vedie k využívaniu umelej inteligencie tak, aby pomáhala vykonať úkony, ktoré sa štandardnými aplikáciami vykonať nedajú a aby uchádzač si bol vedomý, že výsledok spracovania zadania/ dotazu musí kriticky posúdiť, či je zmysluplný a či naplnil cieľ a prípadne cieľ modifikovať. 

Novým digitálnym technológiám sa venuje aj samostatný program ICDL INSIGHTS, ktorý SISp uvoľnila  v apríli 2024.