Elektronický prístup k osobnému záznamu

Elektronický prístup do informačného systému ECDL/SK (skrátene IS ECDL/SK) umožňuje osobám nahliadať na svoje osobné údaje a u každej vykonanej skúšky na celkový výsledok v percentách. Opravy osobných údajov môže vykonávať iba Kancelária ECDL. 

Slovenská informatická spoločnosť Vám pri získaní elektronického prístupu zdarma sprístupní link ku krátkym vzdelávacím (súhrnným) materiálom ECDL Foundation, ktoré môžu byť vhodné ako podpora prípravy k skúškam ECDL. Quick Reference Guides alebo tzv. rýchle príručky,  ku každému bodu sylabu (zo štandardu, osnovy každého modulu)  uvádzajú príklad ako úkon zo sylabu vo vybranej softvérovej aplikácii uskutočniť resp. uvádzajú krátke vysvetlenie, čo základné pojmy uvedené v sylabe znamenajú. Materiál je dostupný iba osobám zaregistrovaným v systéme ECDL. Tento link si odložte.

Ako požiadať o elektronický prístup

O elektronický prístup k osobnému záznamu v IS ECDL/SK (Waset) žiada uchádzač nasledovne:

 • ak sa hlásite na prvú alebo ďalšiu skúšku ECDL
  • v Prihláške uchádzača na ECDL testovanie zaškrtnite políčko „žiadam o elektronický prístup k osobnému záznamu“ a uvedte osobnú alebo inú e-mailovú adresu, na ktorú pravidelne pristupujete,
 • ak sa neprihlasujete na skúšku ECDL, ale máte záujem o elektronický prístup
  • telefonicky alebo osobne požiadajte ATC alebo Kanceláriu ECDL, ktorým ste udelili právo prístupu k osobným údajom, o udelenie možnosti vygenerovať si elektronický prístup k osobnému záznamu.

O približnom čase zápisu Vašej požiadavky do IS ECDL/SK (Waset) sa informujte u Vami osloveného aktéra.

Doručenie štartovacieho prístupového kódu

Doručenie štartovacieho prístupového kódu uchádzačovi zabezpečí oslovené ATC alebo Kancelária ECDL, ak bola oslovená, po overení identity uchádzača tak, že objedná vygenerovanie elektronického prístupu nasledovne:

 • zapíše e-mail adresu žiadateľa o prístup do IS ECDL/SK (Waset), ak nebola zapísaná,
 • zaškrtne políčko vygenerovať elektronický prístup a potvrdí zmenu.

IS ECDL/SK (Waset) Vám automaticky zašle e-mailovú správu s prideleným štartovacím prístupovým kódom (meno a heslo),ktorý platí do 24.00 odo dňa aktivácie v ATC/Kancelárii ECDL + 2 dni.

Ako získať definitívny prístupový kód do IS ECDL/SK (Waset)

Na získanie defintívneho prístupového kódu je potrebné vykonať nasledovné činnosti:

 • prečítajte si alebo si vytlačte štartovací prístupový kód doručený v e-maili od systému Waset;
 • otvorte webový prehliadač Internet Explorer (verzia.5.5 a viac) do 2 dní od času, v ktorom Vám bola odoslaná správa zo systému Waset,
 • pripojte sa na stránku https://waset.certicon.cz
   (Pri tejto operácii prehliadač vydá viaceré varovné oznámenia ako napr.: "Vyskytol sa problém s certifikátom zabezpečenia tejto webovej lokality" a podobne. Potvrdzujeme, že stránka má certifikát v Česku a je bezpečná. Tento problém majú aj slovenské certifikátom zabezpečené stránky. Preto bez obáv pokračujte kliknutím na oznam: "Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa). " a potom sa Vám zobrazí úvodná stránka systému Waset.)
 • na úvodnej stránke systému Waset kliknite na slovenskú zástavu,
 • systém si následne vyžiada identifikáciu uchádzača; požaduje meno a heslo, t.j. štartovací prístupový kód, ktorý Vám bol doručený e-mailom; pri zapisovaní mena a hesla treba znaky písať tak ako sú uvedené v e-maili; po vyplnení kliknite na tlačidlo Potvrdiť,
 • systém IS ECDL/SK (Waset) overí Vašu identitu tak, že si vyžiada odpovede na niekoľko otázok, odpovedzte a kliknite na tlačidlo Potvrdiť,
 • ak sú odpovede na otázky o Vašich osobných údajoch v súlade s informáciou zapísanou v systéme IS ECDL/SK (Waset), systém Vám vygeneruje a zobrazí definitívny prístupový kód (meno a heslo),
 • definitívny prístupový kód si treba zapísať, pretože si ho nemôžete zmeniť,
 • z IS ECDL/SK (Waset) sa odhlásite kliknutím na X v pravom hornom rohu okna.

Ako nahliadnuť do osobného záznamu v IS ECDL/SK (Waset)

Aby ste mohli nahliadnuť do svojho osobného záznamu v IS ECDL/SK (Waset) je potrebné urobiť nasledovné činnosti:

 • otvorte webový prehliadač Internet Explorer (verzia.5.5 a viac),
 • pripojte sa na stránku https://waset.certicon.cz/
   (Pri tejto operácii prehliadač vydá viaceré varovné oznámenia ako napr.: "Vyskytol sa problém s certifikátom zabezpečenia tejto webovej lokality" a podobne. Potvrdzujeme, že stránka má certifikát v Česku a je bezpečná. Tento problém majú aj slovenské certifikátom zabezpečené stránky. Preto bez obáv pokračujte kliknutím na oznam: "Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa). " a potom sa Vám zobrazí úvodná stránka systému Waset.)
 • na úvodnej stránke systému Waset kliknite na slovenskú zástavu,
 • systém si následne vyžiada identifikáciu uchádzača; požaduje meno a heslo, t.j. definitívny prístupový kód; pri zapisovaní mena a hesla treba znaky písať tak ako sú uvedené v e-maili; po vyplnení kliknite na tlačidlo Potvrdiť,
 • systém IS ECDL/SK (Waset) zobrazí záznam s Vašimi osobnými údajmi a súhrnný záznam o stave skúšok ECDL, tak ako ho vidí ATC, ktorému ste udelili právo prístupu k osobným údajom; význam znakov v tabuľke o skúškach:
  • ikona muža     /  ikona ženy  znamená, že uchádzač(ka) je prihlásený(á) na daný modul v danom termíne testovania prípadne skúšku už vykonal(a) a ešte nebola vyhodnotená,
  • ikona nedostavil sa  znamená, že uchádzač sa nedostavil na skúšku alebo sa vzdal pred prevzatím zadania,
  • 5 (číslica)   znamená, že uchádzač už má vyhodnotenú danú skúšku (číslo označuje číslo testu, ktorý uchádzač podstúpil; červená farba čísla znamená, že skúška bola neúspešná, čierna farba znamená, že skúška bola úspešná),
 • zo systému IS ECDL/SK (Waset) sa odhlásite kliknutím na X v pravom hornom rohu.

Ako postupovať v prípade straty prístupového kódu

Ak stratíte definitívny prístupový kód alebo Vám expiruje štartovací prístupový kód ešte pred získaním definitívneho prístupového kódu alebo sa Vám nepodarí získať definitívny prístupový kód, opätovne požiadajte o elektronický prístup ATC alebo Kanceláriu ECDL, ktorým ste udelili prístup k svojim osobným údajom.