Ukážkové testy

Krátke ukážkové testy sú určené na ilustráciou obsahu a priebehu reálnych skúšok ECDL. Certifikačné testy sú náročnejšie. Vyžadované znalosti a zručnosti má každý modul uvedené v príslušnom dokumente s názvom sylabus  resp. sylabus Advanced. Verzia sylabu je dôležitá. 

Ukážkové testy sú pripravené pre vybrané programové prostredia, ktoré môžu byť nainštalované na počítači testovaného. Lomka (/) znamená "alebo", čiarka oddeľuje softvérové aplikácie, ktoré sú nevyhnutné.   

Moduly, v ktorých sa overujú základné znalosti a zručnosti
(skupina Base a Standard)

Certifikačný test z modulu, v ktorom sa overujú základné znalosti a zručnosti, obsahuje 28 až 36 otázok alebo úloh, treba ho vykonať v priebehu 45 minút a získať pritom aspoň 75% bodov. Konkrétny certifikačný test je vylosovaný pre uchádzača krátko pred vykonaním skúšky.

Ukážkové testy sú k dispozícii v slovenskom jazyku. Obsahujú 14-15 otázok/ úloh.

Pred tým ako si vyberiete niektorú ukážku, stiahnite si prosím Stručné informácie k ukážkovým testom.                           

    

M2 Základy práce s počítačom, sylabus 1.0,
(od roku 2014)
ukážky A, B pre Windows 7 SK, IE
M2 Práca s počítačom a správa
súborov, sylabus 5.0 (rok 2009-2014)
ukážka pre Windows XP SK, IE
ukážka pre Windows 7 SK, IE
M3 Spracovanie textu, sylabus 5.0 ukážka pre Windows XP / Windows 7 SK, Word 2003 SK
ukážka pre Windows XP / Windows 7 SK, Word 2010 SK
M4 Tabuľkový kalkulátor, sylabus 5.0 ukážka pre Windows XP  / Windows 7 SK, Excel 2003 SK
ukážka pre Windows XP / Windows 7 SK, Excel 2010 SK
M6 Prezentácia, sylabus 5.0 ukážka pre Windows XP / Windows 7 SK, Powerpoint 2010 SK
M7 Základy práce online, stlabus 1.0,
(od roku 2014)
ukážka A,B pre Windows 7/10 SK, IE/FF, Outlook 2010/2013/2016 SK
M7 Prezeranie webových stránok a komunikácia, sylabus 5.0 (rok 2009-2014) ukážka pre Windows XP SK, IE, Outlook 2003 SK
ukážka pre Windows 7 SK, IE, Outlook 2010 SK
M12 Bezpečnosť pri využívaní IKT ukážka A pre Security Essentials/Eset Nod32 Antivirus SK,  IE/Mozilla SK, 7-Zip
ukážka B pre Security Essentials/Eset Nod32 Antivirus SK,  IE/Mozilla SK, 7-Zip

Moduly, v ktorých sa overujú pokročilé znalosti a zručnosti
(skupina Advanced)

Certifikačný test sa vyknáva v slovenčine (v prípade niekotrých modulov v angličtine), obsahuje 20 otázok/ úloh a viacero podotázok. Časový limit na test je 60 minút. Pre úspešné absolovanie testu je potrebné získať aspoň 75% bodov. Konkrétny certifikačný test sa losuje krátko pred začiatkom skúšky.   

Ukážkové testy pre verziu 2.0 sú k dispozícii v anglickom jazyku. Kontaktujte prosím Kanceláriu ECDL.       

AM3 Advanced Word Processing,sylabus 2.0 ukážka pre Windows 7 SK, Word 2010 SK
AM4 Advanced Spreadsheets, sylabus 2.0    ukážka pre Windows 7 SK, Excel 2010 SK
AM5 Advanced Databases, sylabus 2.0 ukážka pre Windows 7 SK, Access 2010 SK
AM6 Advanced Presentation, sylabus 2.0 ukážka pre Windows 7 SK, Powerpoint 2010 SK