Softvérové prostredia schválené pre skúšky

Pojmom softvérová platforma sa označuje kombinácia softvérových aplikácií, na ktorých sa vykonávajú konkrétne praktické testy.

Texty zadania otázok a úloh sú v slovenskom jazyku. V prípade využívania českých softvérových aplikácií, zadanie uvádza v zátvorkách aj české výrazy. V nasledujúcej tabuľke je uvedený stručný prehľad možností. Detailné informácie sú uvedené v dokumente Softvérové platformy alebo  na webovej stránke v záložke Testovacie centrá a komisári.

Moduly skupiny Digital Citizen

Modul

 Verzia sylabu

Jazyk zadania

 Softvérové aplikácie

EC1, Digitálny občan, základy

 1.0

 SK

Windows 10SK + webový prehliadač +
textový editor SK (napr. Word)+
e-mail klient (napr. Gmail,  Outlook)

Moduly skupiny Base a Standard

Modul

Verzia sylabu

Jazyk zadania

 Softvérové aplikácie

M2, Základy práce s počítačom

 1.0 Nová

 SK,  SK+HU


 EN

Windows7SK+Prieskumník
Windows10SK+Prieskumník+WZ/ Eset Antivírus

Windows7 EN +Prieskumník
Windows10EN+Prieskumník+WZ/ Eset Antivírus

M3, Spracovanie textu

M4, Tabuľkový kalkulátor

M5, Používanie databáz

M6, Prezentácia

 6.0 Nová

 SK
 SK+HU


 EN

Office 2010 SK
Office 2013 SK
Office 2016 SK
Office 2019 SK
Office 365 desktop SK

Office 2016 SK
Office 2019 SK
Office 365 desktop SK

Office 2016 EN
Office 2019 EN

M7, Základy práce online

 1.0 Nová

 SK


 SK+HU


 EN

Outlook 2010 SK + Edge
Outlook 2013/ 2016 SK + Edge/
FireFox 
Outlook 2019 SK + Egde
Outlook 365 desktop SK + Edge
Thunderbird 38.x SK +
FireFox79.x

Outlook 2016 SK + Egde
Outlook 365 desktop SK + Edge

Outlook 2016 EN + Edge
Outlook 365 desktop EN + Edge

M9, Práca s obrázkami a grafikou

 2.0

 SK, SK+HU
 

 SK

GIMP 2.8.22 SK + Edge/ Web prehl ľub.

Photoshop Elements 14 EN/CZ
Photoshop Elements 2018 EN/CZ

M10, Tvorba webových stránok

 2.0

 SK

PSPad SK, Notepad++ EN,
Sublime Text3 EN

M12, Kybernetická bezpečnosť

 2.0

 SK

Eset Endpoint SK +
Edge88/ FireFox79 SK +
Word 2010/2013/2016 SK +
7-Zip SK

MS Windows Zabezpečenie SK+
Edge88/ FireFox79 SK 
+
Word 2013/2016/2019 SK +
7-Zip SK

MS Windows Defender SK+
Firefox79 SK +
Word 2013/2016/2019 SK +
7-Zip SK

M16, Computing
(Informatické myslenie a základy programovania)

 1.0

 SK

Python 3.x EN

M17, Digitálny marketing

 1.0

 SK

Facebook + Edge / FireFox

M19, Robotika   1.0  SK

MS Windows 10 SK +
microbit V2+ Cutebot + Svetelný a zvukový senzor + MakeCode (webová vezria) EN+ Edge SK 

MS Windows 10 SK+
LEGO MINDSTORMS Education EV3 (základná súprava)+
EV3 Classroom 1.x EN /

MS Windows 10 SK +
LEGO MINDSTORMS Education EV3 (základná súprava) + EV3 Lab software 1.x (Student Edition) EN

M346, Práca s webovými aplikáciami

 1.0

 SK

Microsoft 365 SK + OneDrive +  Webový prehliadač (Edge/ Firefox)

M27, Práca s počítačom a online prostredie

 1.0

 SK

Microsoft 365 SK + OneDrive +  Webový prehliadač (Edge/ Firefox)

             IE - Internet Explorer; SK+HU - teoretické otázky a vybrané slovné spojenia majú sprievodný preklad aj do maďarského jazyka

Moduly skupiny Advanced

Modul

 Verzia sylabu

Jazyk zadania

 Softvérové aplikácie

AM3, Pokročilá práca s textom

AM4, Pokročilá práca s tabuľkami

AM5, Pokročilá práca s databázou

AM6, Pokročilá práca s prezetáciami

 2.0

 SK

 relevantná aplikácia z:

 Office 2007 SK
 Office 2010 SK
 Office 2013 SK
 Office 2016 SK

AM8, Analýza a vizualizácia údajov

 1.0

 SK

 MS Power BI Desktop 2.79 +   Excel 2016