Archív aktualít

smt

Nový modul Tvorba webových stránok je tu!

10.06.2021

Slovenská informatická spoločnosť si Vás dovoľuje informovať, že lokalizovala nový modul ECDL / ICDL Tvorba webových stránok, sylabus Web Editing verzia 2.0, ktorý interne označuje skratkou M10

...

smt

Predĺženie platnosti indexov ECDL

02.06.2021

Slovenská informatická spoločnosť predlžuje platnosť všetkých indexov ECDL (ECDL Profile, ECDL Quatro, ECDL Single), ktorým skončila platnosť ...

...

smt

Zomrel predseda Slovenskej informatickej spoločnosti

01.06.2021

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že dňa 14.05.2021 nás vo veku 64 rokov navždy opustil predseda Slovenskej informatickej spoločnosti doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. ....

...

smt

Od 1.6.2020 je uvoľnený nový modul Analýza a vizualizácia údajov

02.06.2021

Kancelária ECDL uvoľňuje od 1.6.2020 nový modul ECDL / ICDL „Aktualizácia a vizualizácia údajov“. Je to modul, ktorý náročnosťou patrí medzi pokročilé moduly. Modul je určený ...

...

smt

Predĺženie platnosti všetkých aktívnych indexov o 6 mesiacov

19.05.2020

Slovenská informatická spoločnosť predĺžila platnosť všetkých aktívnych indexov ECDL (indexov ECDL Profile, ECDL Quatro, ECDL Single) ...

...