Študent a škola

Predstava, že dnešná mladá generácia, nazývaná aj Digital native alebo Google Kids je vďaka svojej mladosti a neobmedzenému prístupu k technológiám  digitálne gramotnejšia, než ich rodičia, je mýtus. Sú digitálne zdatní a veľmi rýchli, ale iba v tých veciach, ktoré robia každý deň. Dr. Dan Russell, Google Research Scientists

Čas, ktorý strávia mladí ľudia vo Veľkej Británii on-line je využitý predovšetkým na posielanie krátkych textových správ, hranie hier, sťahovanie obsahu z internetu, ako aj na pasívnu konzumáciu obsahu akou je, napríklad, pozeranie videí.   Selwyn, Neil “The Digital Native – Myth and Reality”

 

Digitálna zručnosť je kľúčová

Digitálnu zručnosť (kompetenciu) potrebuje pre život a prácu každý z nás. Ide o schopnosť ovládať hlavné počítačové aplikácie na prácu s textom, výpočtovými tabuľkami, databázami, schopnosť efektívne spracovávať informácie a bezpečne používať internet a elektronické médiá, a novšie už i schopnosť používať aplikácie na špecifickejšie činnosti, ako napríklad, práca s obrázkami, práca s webovými stránkami, online spolupráca atď. 

Čo je ICDL / ECDL

ICDL / ECDL je  systém, ktorý stanovuje potrebný rozsah digitálnych znalostí a zručností v rôznych tematických oblastiach (tzv. digitálne štandardy) a  prostredníctvom praktických testov overuje úroveň ovládania práce s osobným počítačom v oblastiach, ktoré bežný človek využíva v osobnom živote alebo pracovnej praxi. Systém je určený pre bežných používateľov PC, nie programátorov.      

Komu je ICDL / ECDL určené

Skúšky ECDL sú určené pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl, študentov gymnázií, stredných odborných škôl v odboroch ukončených maturitou i bez maturity.

Je ICDL / ECDL dobré pre mňa?

Áno, pretože:

  • digitálna zručnosť je považovaná za základnú zručnosť spolu s matematickou gramotnosťou a gramotnosťou, ktorú musí ovládať každý
  • budeš mať medzinárodne rešpektované osvedčenie o úrovni znalostí a zručností pri používaní osobného počítača, ktoré môžeš využiť pri hľadaní práce doma aj v zahraničí  
  • budeš rozumieť základom digitálneho sveta, budeš dobre ovládať hlavné kancelárske aplikácie, to znamená, že tvoja práca s PC bude efektívna, rýchla a správna.
  • budeš sa dobre orientovať na internete budeš schopný/á ho bezpečne využívať ako zdroj pre štúdium a prácu
  • budeš mať lepší prístup k informáciám, budeš schopný/á ich bezpečne a efektívne spracovávať a zdieľať
  • budeš vedieť odstrániť väčšinu jednoduchších problémov s PC vlastnými silami
  • budeš pripravený/á na svet práce v budúcnosti

 

A tiež preto, že:

  • ICDL / ECDL je celosvetovo najrozšírenejší certifikačný systém, ktorý sa úspešne využíva vo vyše 100 krajinách sveta
  • ICDL / ECDL je plne v súlade s Európskym referenčným rámcom pre digitálne kompetencie
  • ICDL / ECDL oficiálne podporujú aj slovenskí zamestnávatelia, ktorí odporúčajú, „aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií.“  Memorandum IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti, Bratislava, 2016.  

 

A hlavne, certifikácia nadväzuje na učivo v škole. Nemusíš sa veľa učiť a môžeš získať medzinárodne platný certifikát, ktorý ti pomôže v práci a pri štúdiu.   

 

Pripravený?   Tak sa do toho daj a začni:  Moduly - Sylaby a pokračuj Ako si vybrať podľa profilu