Ako postupovať k certifikácii

K získaniu certifikátu ECDL vedú nasledovné 4 kroky

1.   Vyberte si Profil alebo konkrétne moduly

Zvoľte si niektorý z odporúčaných profilov ECDL (digitálna gramotnosť, kvalifikovanosť, odbornosť) alebo konkrétne moduly tak, aby plne zodpovedali vašim osobným cieľom, profesionálnej kariére alebo študijným potrebám.

K rozhodnutiu vám pomôže:
návod Ako si vybrať moduly a zostaviť profil pre študenta 
prehľad znalostí a zručností, ktoré  sú obsahom jednotlivých certifikačných skúšok Moduly - Sylaby

2.   Pripravte sa


Väčšina vedomostí a zručností, ktoré sa testujú v rámci skúšok ECDL, je obsiahnutá priamo v učebných osnovách predmetu Informatika. Odporúčame preto prípravu konzultovať s vyučujúcim. Vo všeobecnosti v systéme ECDL nie je predpísaná povinnosť absolvovať akúkoľvek prípravu. Ak ste pripravený/á, môžete sa prihlásiť na testy. Či je rozsah vašich vedomostí dostatočný si overte voči sylabom príslušných modulov, prípadne konzultujte so svojim vyučujúcim. Ak vaše vedomosti a zručnosti potrebujete doplniť, môžete tak urobiť samoštúdiom, konzultáciami alebo prostredníctvom kurzu. V prípade, že ste sa rozhodli pre kurz, odporúčame vám obrátiť sa na Akreditované testovacie centrum ECDL, ktoré vám vhodný kurz ponúkne alebo vám odporučí iné vzdelávacie centrum (napr. bližšie k vášmu bydlisku).
Študijná literatúra nie je predpísaná.
Garant systému ECDL nestanovuje žiadne podmienky na vzdelávanie vedúce k získaniu znalostí a zručností potrebných k úspešnému vykonaniu testov ECDL.

Odporúčané študijné materiály
Akreditované testovacie centrá

3.   Potvrďte svoje vedomosti


Je pravdepodobné, že vaša škola je akreditovaným testovacím centrom ECDL alebo skúšku na vašej škole zabezpečí iné Akreditované testovacie centrum. Registráciu na skúšku v takomto prípade zabezpečí vyučujúci, ktorý vám poskytne informáciu o termínoch i cenách. Ak to tak nie je, potom si nájdite Akreditované testovacie centrum, ktoré poskytuje možnosť skúšok v lokalite vhodnej pre vás, kontaktujte ho a zaregistrujte sa na skúšku z jedného alebo viacerých modulov. Informácie o termínoch a cenách získate priamo v ATC. Skúšky môžete robiť postupne v priebehu dlhšieho obdobia, napr. štúdia. Pred skúškou si nezabudnite pozrieť:

Pravidlá pre skúšky ECDL
Ukážkové testy
Aktuálne vyhlásené terminy testovania

4.   Požiadajte o certifikát


O vydanie ICDL Profile Certificate môžete požiadať po ľubovoľnom počte úspešne absolvovaných skúšok. Ak si doplníte ďalšie skúšky, môžete o vydanie certifikátu požiadať znovu. Certifikát je dvojjazyčný, slovensko-anglický, a má neobmedzenú časovú platnosť. Informáciu, ktorých skúšok ste sa zúčastnili, či ste uspeli alebo nie, si môžete kedykoľvek pozrieť vo svojom osobnom zázname.

Elektronický prístup k osobnému záznamu