Odporúčané študijné materiály

Quick reference Guides - Rýchle referenčné príručky

Autor: ECDL Foundation, preklad Slovenská informatická spoločnosť

Ukážka príručky 

Sú to krátke súhrnné materiály, ktoré môžu byť vhodné ako podpora prípravy pred skúškou ECDL. Ku každému bodu sylabu (zo štandardu, osnovy každého modulu)  uvádzajú príklad ako požadovaný úkon vo vybranej softvérovej aplikácii uskutočniť resp. uvádzajú krátke vysvetlenie, čo základné pojmy uvedené v sylabe znamenajú. K dispozícii sú zdarma a iba pre osoby zaregistované v systéme ECDL. Slovenská informatická spoločnosť Vám pri získaní elektronického prístupu k vašim osobným údajom sprístupní link k týmto materiálom.  Link na tieto materiály si treba odložiť.

K dispozícii sú referenčné príručky pre:

M2 Základy práce s počítačom, sylabus 1.0 (nad Windows 10 SK v slovenskom jazyku)

M3 Spracovanie textu, sylabus 6.0 (nad Word 2016 SK  v slovenskom jazyku)

M4 Spreadsheets, syllabus 6.0 (nad Excel 2016 EN v anglickom jazyku)

M5 Using Databases, syllabus 5.0 (nad Access 2007 v anglickom jazyku)

M6 Presentácia, sylabus 6.0 (nad PowerPoint 2016 SK v slovenskom jazyku)

M6 Presentation, syllabus 5.0 (nad PowerPoint 2007 v anglickom jazyku)

M7 Základy práce online, syllabus 1.0 (Edge88 / Firefox79, Outlook 2016 SK v slovenskom jazyku)

M9 Image Editing, syllabus 2.0 (nad GIMP 2.8 EN v anglickom jazyku)

M9 Image Editing, syllabus 2.0 (nad Adobe Photoshop Elements 9 v anglickom jazyku)

M12 Bezpečnosť pri práci s IKT - Kybernetická bezpečnosť, sylabus 2.0 (nad Windows 10 Zabezpečenie / Eset Endpoint Anivirus 6.5, IE 11 / Edge, Android / iOS v slovenskom jazyku)

M12 Bezpečnosť pri práci s IKT - Kybernetická bezpečnosť, sylabus 2.0 (nad Windows 10 Zabezpečenie / Eset Endpoint Anivirus 6.5, Edge88 / Firefox79, Android / iOS v slovenskom jazyku)

AM3 Advanced WordProcessing, syllabus 3.0 (nad Word 2016 EN v anglickom jazyku)

AM4 Advanced Spreadsheets, syllabus 3.0 (nad Ecxel 2016 EN v anglickom jazyku))

AM5 Advanced Databases, syllabus 2.0 (nad Access 2013 EN v anglickom jazyku)

AM6 Advanced Presentation, syllabus 3.0 (nad PowerPoint 2016 EN v anglickom jazyku)

AM8 Analýza a vizualizácia údajov, sylabus 1.0 (nad Power BI Desktop 2.79 SK, Excel 2016/2019/2021/365desktop SK v slovenskom jazyku)

Učebné materiály vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie  :

pre moduly:

M2 Základy práce s počítačom (nad Win 10 SK), M3 Spracovanie textu (nad Word 2016SK),

M4Tabuľkový kalkulátor (nad Excel 2016SK), M5 Používanie databáz (nad Access 2016SK),

M6 Prezentácia (nad Powerpoint 2016SK) , M7 Základy práce onlinne (nad Outlook 2016SK),

M9 Práca s obrázkami a grafikou (nad Gimp),

M12 Bezpečnosť pri práci s IKT (Kybernetická bezpečnosť) (nad Win 10SK, Windows zabezpečenie, 7-ZIP)

sú k dispozícii aj na stránke: www.itakademia.sk/ecdl  . Tieto materiály spracúvajú vybrané časti z príslušného učiva. Sú zdarma.


Učebný materiál vytvorený s podporou národného projektu "Seniori vo verejnej správe" :

pre moduly:

EC1 Digitálny občan, základy (nad Windows 10SK, Edge / Google Chrome, Word 2016SK, MS Outlook 2016SK / Gmail) v slovenskom jazyku

od 5.10.2022 verzia 02 v tlačovej kvalite. Tento materiál je plnohodnotnou učebnicou podľa sylabu tohto modulu (rozsah:104 str., 12MB) a je zdarma. 

Učebnice iných autorov, inštitúcií resp. tvorcov aplikácie

Python

Autor: World  Wide Web Consorcium, W3C

Štúdium online: https://www.w3schools.com/python/

zdarma


Python - začátečníci

Autor: komunita Python v ČR

Štúdium online: https://python.cz/zacatecnici/

zdarma


Programujeme v Pythone

Autor: Kučera,P.

ISBN: 978-80-972320-4-7

učebnica informatiky pre stredné školy

Objednávky: www.programujemevpythone.sk


Programujeme v Pythone 2

Autori: Kučera, P. , Výbošťok, J.

ISBN: 978-80-972779-1-8

učebnica informatiky pre stredné školy

Objednávky: www.programujemevpythone.sk

Tvorba webových stránok

Autor: World  Wide Web Consorcium, W3C

Štúdium online: https://www.w3schools.com/html/default.asp 

zdarma