Program ICDL Insights

(ICDL Porozumenie - Digitálne zručnosti pre budúcich manažérov) prináša v stručnej a prehľadnej forme základné pojmy, princípy a potenciál najnovších digitálnych technológií, ktoré môžu mať podstatný a systematický vplyv na ekonomiku a celú spoločnosť. Tieto poznatky pomôžu zorientovať sa v nových technológiách a robiť informované rozhodnutia. Sú potrebné na mnohých pracovných pozíciách vo viacerých sektoroch hospodárstva, v ktorých je potrebný kontakt so špecializovanými technickými kolegami, dodávateľmi alebo študentami.

Súčasťou každého modulu je kompletný vzdelávací materiál, 3x diagnostický test a 2x certifikačná skúška (z toho je 1 opravná), všetko je v dobre zrozumiteľnej jednoduchej angličtine. Tento balík služieb je dostupný 1 rok od zakúpenia indexu ICDL Insights pre daný modul. Skúšky z týchto modulov sa skladajú na automatizovanej testovacej platforme Skillsbox v anglickom jazyku. 

Cloud Computing - k dispozícii len v anglickom jazyku ako Cloudové technológie vo verzii 1.0 od 04/2024

Internet of Things -  k dispozícii len v anglickom jazyku ako Internet vecí vo verzii 1.0 od 04/2024

Artificial Intelligence - k dispozícii len v anglickom jazyku ako Umelá inteligencia vo verzii 1.0 od 04/2024

Big Data - k dispozícii len v anglickom jazyku ako Veľké dáta vo verzii 1.0 od 04/2024

Blockchains - k dispozícii len v anglickom jazyku ako Technológia Blockchains vo verzii 1.0 od 04/2024

Industry 4.0 - v príprave