Program ICDL Professional

Program ICDL Professional (ICDL Špecialista - Digitálne zručnosti pre efektivitu v odbore) sa venuje ľuďom, ktorí potrebujú zdokonaliť svoje digitálne znalosti a zručnosti na úroveň pre profesionálne využívanie aplikácií alebo získať kľúčové digitálne znalosti a zručnosti v špecializovanej oblasti prípadne v pokročilých technológiách.  Zručnosti, ktorým sa jednotlivé moduly venujú, podporujú efektívne zvládanie rôznych typov pracovných úloh ako aj spoluprácu s technickými spolupracovníkmi.  Zaradenie modulu do podskupiny len zvýrazňuje jeho účel.

Marketing & Communication (zručnosti pre obchod, marketing a komunikáciu)

Professional Presentation -  v súčasnosti k dispozícii Pokročilá práca s prezentáciou vo verzii 2.0 od 2013

Complex Documents - v súčasnosti k dispozícii Pokročilá práca s textom vo verzii 2.0 od 2013

Digital Marketing - k dispozícii Digitálny marketing  v aktuálnej verzii 1.0 od 01 2020

Finance & Management (zručnosti pre ekonómov a manažérov)

Management Spreadsheets - v súčasnosti k dispozícii Pokročilá práca s tabuľkami vo verzii 2.0 od 2013

Data Analytics Foundation - k dispozícii Analýza a vizualizácia údajov v aktuálnej verzii 1.0 od 06 2020

Financial Spreadsheets -  v SK zatiaľ nie je k dispozícii

Project Planning -  v SK nie je k dispozícií

Technical (zručnosti pre technikov)

Using Databases - k dispozícii Používanie databáz  v aktuálnej verzii 6.0 od 02 2018

Advanced Databases - k dispozícii Pokročilá práca s databázami v aktuálnej verzii 2.0 od 03 2013

Computing - k dispozícii Computing (Informatické myslenie a základy programovania) v aktuálnej verzii 1.0 od 06 2019

Design (zručnosti pre grafikov a dizajnérov)

Multimedia - v súčasnosti k dispozícii Práca s obrázkami a grafikou v aktuálnej verzii 2.0 od 06 2016

WebEditing - v súčasnosti k dispozícii Tvorba webových stránok v aktuálnej verzii 2.0 od 06 2021

Websites -  nie je k dispozícii