Program ICDL Digital Student

Program ICDL Digital Student (ICDL Digitálny študent - Digitálne zručnosti pre návrh a vývoj, zdieľanie a ochranu) sa venuje najmä žiakom a študentom základných a stredných škôl. Program obsahuje moduly, ktoré budujú základy pre bezpečnú a efektívnu prácu s počítačom ako aj základy pre vstup do prípravy na digitálne profesie. Zaradenie modulu do podskupiny len zvýrazňuje jeho účel.

Digital Essentials (kľúčové zručnosti pre štúdium a vstup do sveta práce)

 Computer Essentials - k dispozícii  je Práca s počítačom a správa súborov (pôvodne Základy práce s počítačom) v aktuálnej verzii 1.0 od 2013

 Online Essentials - k dispozícii Práca online (pôvodne Základy práce online) v aktuálnej verzii 1.0 od 2013

 Computer&Online Essentials -  k dispozícii Práca s počítačom a online prostredie v aktuálnej verzii 1.0 od 08/2023; 

 Application Essentials - k dispozícii Práca s webovými aplikáciami v aktuálnej verzii 1.0 od  12/2021

Create & Collaborate

Documents - v súčasnosti je k dispozícii Spracovanie textu v aktuálnej verzii 6.0 od 11 2017

Presentations - v súčasnosti je k dispozícii Prezentácia v aktuálnej verzii 6.0 od 12 2017

Teamwork - zatiaľ nie je k dispozícii, jeho zavedenie je v pláne

Multimedia - v súčasnosti je k dispozícii Práca s obrázkami a grafikou v aktuálnej verzii 2.0

Compute & Code

Spreadsheets - v súčasnosti je k dispozícii Tabuľkový kalkulátor v aktuálnej verzii 6.0 od 10 2017

Databases - v súčasnosti je k dispozícii Používanie databáz v aktuálnej verzii 6.0 od 02 2018

Computing (Informatické myslenie a základy programovania) - k dipozícii v aktuálnej verzii 1.0 od 06 2019

WebEditing - v súčasnosti je k dispozícii Tvorba webových stránok v aktuálnej verzii 2.0 od 06 2021

Robotics - v súčasnosti je k dispozícii Robotika v aktuálnej verzii 1.0 od 09/2023