Tabuľka Moduly-Profily-Certifikáty

Stručný náhľad na možnosti doplnenia si digitálnych znalostí a zručností a ich overenia alebo len ich overenia v systéme ECDL v slovenskom jazyku vám poskytne

Prehľadná tabuľka modulov, indexov ECDL, certifikátov ECDL a spôsobu ich použitia.