Program ICDL Digital Citizen

Program ICDL Digital Citizen (ICDL Digitálny občan - Digitálne zručnosti pre komunikáciu, získavanie informácií a využívanie digitálnych služieb) je určený tým, ktorí z rôznych dôvodov nie sú do spoločnosti ešte digitálne začlenení alebo sú už mimo pracovného procesu, ale chcú využívať možnosti informačných technológií na komunikáciu so svojimi blízkymi, na získavanie a ukladanie informácií z internetu a lepšie a bezpečnejšie využívanie digitálnych služieb vo všetkých oblastiach. 

Digital Inclusion (zručnosti pre digitálne začleňovanie)

 Introduction eCitizen- k dispozícii je Digitálny občan, základy  v aktuálnej verzii 1.0;  od 09 2022

Introductory Skills (úvodné digitálne zručnosti)

Digital Citizen - v SK nie je k dispozícii

Digital Citizen Plus - v SK nie je k dispozícii